Văn hóa công ty

Những giá trị cốt lõi

2

Thật thà
Công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc hướng vào con người, hoạt động trung thực, chất lượng đầu tiên và sự hài lòng của khách hàng.
Lợi thế cạnh tranh của công ty chúng tôi là một tinh thần như vậy, chúng tôi thực hiện từng bước với một thái độ kiên định.

Sự đổi mới
Đổi mới là bản chất của văn hóa đội ngũ của chúng tôi.
Đổi mới mang lại sự phát triển, mang lại sức mạnh,
Mọi thứ đều bắt nguồn từ sự đổi mới.
Nhân viên của chúng tôi đổi mới về khái niệm, cơ chế, công nghệ và quản lý.
Công ty chúng tôi luôn tích cực để thích ứng với những thay đổi trong chiến lược và môi trường cũng như chuẩn bị cho những cơ hội mới nổi.

Nhiệm vụ
Trách nhiệm mang lại sự kiên trì.
Đội ngũ của chúng tôi có tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh đối với khách hàng và xã hội.
Sức mạnh của trách nhiệm này là vô hình, nhưng nó có thể được cảm nhận.
Đã và đang là động lực phát triển của công ty chúng tôi.

Sự hợp tác
Hợp tác là nguồn gốc của sự phát triển và việc tạo ra một tình huống cùng có lợi được coi là mục tiêu quan trọng của sự phát triển doanh nghiệp. Thông qua sự hợp tác có hiệu quả với thiện chí, chúng tôi tìm cách tích hợp các nguồn lực và bổ sung cho nhau để các chuyên gia có thể phát huy hết khả năng chuyên môn của mình.

Sứ mệnh

Illustration of business mission

Tối ưu hóa danh mục năng lượng và chịu trách nhiệm tạo ra một tương lai bền vững.

 Tầm nhìn

arrow-pointing-forward_1134-400

Cung cấp giải pháp một cửa cho năng lượng sạch.

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?