dự án

Các nhà máy điện xóa đói giảm nghèo ở làng 1,5MW ở Thái Lan

20180909092857422

Dự án lưu trữ năng lượng quang điện 5KW tại Úc

2

Nhà máy điện dân dụng 5KW ở Úc

20180909195931221

Hệ thống Pv 6.6kw Khu dân cư trên mái nhà ở Anh

3

Dự án nhà máy năng lượng mặt trời 150kw tại Campuchia

4

Dự Án Điện Mặt Trời Áp Mái 160KW Tại Việt Nam

5

Dự án nhà máy năng lượng mặt trời 170 KW tại Chiết Giang, Trung Quốc

6

Thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Dự án xóa đói giảm nghèo 1,5MW của Trung Quốc

7